Kombi prevoz Beograd - Mađarska

 

Mađarska kontinentalna je država u srednjoj Evropi. Nalazi se u panonskoj niziji i graniči se sa Slovačkom na severu, Ukrajinom i Rumunijom na istoku, Srbijom i Hrvatskom na jugu, Slovenijom na jugozapadu i Austrijom na zapadu.

Glavni i najveći grad je Budimpešta. Mađarska je danas članica Evropske unije, NATO pakta, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Višegradske grupe i Šengenskog ugovora. Zvanični jezik je mađarski, koji pripada grupi ugro-finskih jezika i koji je najrasprostranjeniji neindoevropski jezik u Evropi.

Mađarska je jedna od 30 najpopularnijih turističkih destinacija na svetu, sa preko 10 miliona poseta godišnje.
U Mađarskoj se nalazi najveći sistem termalnih izvora na svetu i drugo najveće termalno jezero (Heviz), najveće jezero u Srednjoj Evropi (Balaton) i najveća stepska oblast u Evropi (Hortobađ).

Podelite:
iStock