Kipar

iStock

Kipar je ostrvska država koja se nalazi u istočnom delu Sredozemnog mora, u neposrednoj blizini turske obale. Na ovom ostrvu još uvek su prisutni mnogi tragovi drevnih civilizacija – rimske, vizantijske i venecijanske. Sa oko 340 sunčanih dana godišnje, ovo je najosunčanija država u ovom delu sveta.