Kopaonik

Grand Hotel Kopaonik
Grand

Kopaonik (poznat i kao Srebrna planina) je najveći planinski masiv u Srbiji koji se pruţa od severozapada ka jugoistoku duţinom od oko 75 km, doseţući u srednjem delu širinu od oko 40 km. Jedan njegov deo je zaštićena zona pod imenom Nacionalni park Kopaonik u okviru koga postoji veći broj zaštićenih prirodnih celina, a na njemu se nalazi i najveći skijaški centar u Srbiji. Njegov najviši vrh je Panĉićev vrh sa 2017 m nadmorske visine, na kome se nalazi mauzolej ĉuvenog srpskog prirodnjaka po kome je dobio ime, oko koga se nalazi baza vojske Srbije. Ceo masiv je dobio naziv po velikom rudnom bogatstvu koje je na njemu eksploatisano još od srednjeg veka, a na njegovom širem prostoru je smešten ĉitav niz kulturno-istorijskih spomenika iz perioda od XII do XV veka.

Zahvaljujući razvijenom turistiĉkom centru sa savremenim hotelima i pratećim objektima, Kopaonik predstavlja jednu od najpopularnijih turistiĉkih destinacija u Srbiji.