Vrnjačka Banja

Solaris Resort
www.booking.com

Vrnjačka Banja kao turističko mesto ima tradiciju dugu gotovo 150 godina i za to vreme se razvila u jednu od najbolje organizovanih destinacija, a po broju gostiju predstavlja najposećenije balneološko lečilište u Srbiji. Najveće i najpoznatije banjsko lečilište u Srbiji može se pohvaliti sa sedam termomineralnih izvora.
Vrnjačku Banju karakteriše umereno-kontinentalna klima, leta su umereno topla (prosečna temperatura je 20 ° C) a zime umereno hladne (prosečna temeratura +0,8 ° C). Zaklonjena je planinom Goč (sa juga, istoka i zapada) i vencima Gledićkih planina (sa severa), tako da je veliki broj dana u godini, oko 170, bez vetra.
Ukombinujte sve te činjenice o Vrnjačkoj Banji sa prelepim okruženjem i dugom zanimljivom istorijom, i dobićete suštinu vaše naredne destinacije za odmor.